Käytännöllinen koulutus, hyvät ansiot ja nopeasti kiinni työelämään

Käytännöllinen koulutus, hyvät ansiot ja nopeasti kiinni työelämään. Konepajateollisuuden alalta löytyy toinen toistaan kiinnostavimpia työntekijätarinoita ja kehittyvä ala tarjoaa laajasti mahdollisuuksia työllistyä erilaisiin ammatteihin. Siitäkin huolimatta alan yritykset etsivät jatkuvasti uusia tekijöitä alalle.

HYVÄT ANSIOT JA URAMAHDOLLISUUDET

Alan keskiansio on noin 2710 € / kk ja suunta on nousussa. Työvoimapula lisää kilpailua alalle ja hyvistä tyypeistä käydään kisaa työnantajien keskuudessa.

MODERNI TYÖYMPÄRISTÖ

Vanha ja pölyttynyt kuva alasta on tiukassa, vaikka todellisuutta ovat modernit työympäristöt ja viimeisin tekniikka. Ala kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin ja nyt on paras heti hypätä allonharjalle osaksi kehitystä.

NOPEASTI KIINNI TYÖELÄMÄÄN

Alalla on kova kilpailu hyvistä työntekijöistä. Konepajakoulu edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa nopean pääsyn työelämään.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta, ja sen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä. Joissain tilanteissa on mahdollista saada työttömyysetuus korotettuna sekä kulukorvausta osallistumispäiviltä. Lisätietoa etuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden koulutussivuilta, koulutuksen tiedoista löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Tutustu haussa olevaan työvoimakoulutukseen. TAKK:in ja Tredun järjestämät koulutukset löydät kirjoittamalla sanahakuun “TAKK” tai “Tredu”.

Lisätiedot ammatillisesta työvoimakoulutuksesta te-palvelut-sivuilla.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voi hakea opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä näiden tutkintojen osia. Opintoihin voi hakea ja opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden silloin, kun koulutus on ilmoitettu hakuun eli siellä on vapaita opiskelupaikkoja.

Jatkuvassa haussa voivat hakea aivan kaikki koulutuksesta kiinnostuneet. Hakukohteisiin määritellään kuitenkin pohjakoulutusvaatimus, joka voi olla esim. peruskoulun päättötodistus tai aiemmin suoritettu lukio tai ammatillinen perustutkinto, ja voit hakea koulutukseen, jonka pohjakoulutusvaatimuksen täytät. Lisäksi pitää osata riittävästi suomen kieltä, että opinnoissa voi pärjätä. Oppilaitokset päättävät itse opiskelijavalintakriteereistä.

Jatkuvan haun kautta täydennetään myös yhteishaussa vapaaksi jääviä opiskelupaikkoja kesän aikana.

Tutustu TAKK:in koulutuksiin

Tutustu Tredun koulutuksiin

Oppisopimus

Oppisopimuksella voidaan opiskella koko tutkinto tai tutkinnon osa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus voidaan sopia toistaiseksi voimassa olevaan, määräaikaiseen tai viranhaltijan työsuhteeseen. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella.

Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan oppisopimusopiskeluna tai voit esimerkiksi siirtyä omaehtoisista opinnoista oppisopimuskoulutukseen löytäessäsi opintojen aikana sopivan työpaikan.

Tutustu TAKK:in oppisopimuskoulutukseen

Tutustu Tredun oppisopimuskoulutukseen

Yhteishaku

Yhteishaku on valtakunnallinen hakumenettely, jonka hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa ja opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan kesäkuussa. Opiskelijavalinta tehdään valtakunnallisten kriteerien mukaisesti.

Voit hakea yhteishaussa jos sinulla ei ole vielä mitään valmista tutkintoa perusopetuksen jälkeen (ammatillinen tutkinto, lukion päättötodistus, korkeakoulututkinto) Suomesta tai ulkomailta. Yhteishaussa haetaan aina perusopetuksen päättötodistuksella.

Hae jatkuvassa haussa, jos sinulla on valmis perusopetuksen jälkeinen tutkinto.

Tutustu ammatillisen koulutuksen yhteishakuun osoitteessa Opintopolku.fi