Koulutuskalenteri

Konepajan teknisten kuvien lukeminen

Ajankohta:

Konepajan teknisten kuvien lukeminen -lyhytkoulutus sopii teknisen kuvien perusteista kiinnostuneille, koneistajille, hitsareille, tuotantotyöntekijöille, esihenkilöille sekä koneen suunnittelun parissa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä koneistustyöstä, hitsaamisesta, koneenasennuksesta sekä suunnittelutyöstä, laadusta huolehtien.

Lue lisää

Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet

Ajankohta:

Lyhytkoulutus sopii hydrauliikan ja pneumatiikan perusteista kiinnostuneille, koneenasentajille, tuotantotyöntekijöille, esihenkilöille sekä koneen suunnittelun parissa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä asennustyöstä, käyttäjäkunnossapidosta sekä suunnittelutyöstä, turvallisuudesta huolehtien.

Lue lisää

Hydrauliikan perusteet

Ajankohta: 10.-11.5.2023

Hydrauliikan perusteiden koulutuksessa perehdytään perushydrauliikkalaitteiden toimintaan ja niiden vianmääritykseen. Koulutus järjestetään tarpeen mukaan sinulle tai yrityksellenne. Koulutus kestää 2 päivää ja se voidaan järjestää TAKKin tai asiakkaan tiloissa.

Lue lisää

NDT tarkastuskoulutus

Ajankohta: useita

Turvallinen ja luotettava teräsrakentaminen edellyttää rakenteiden tarkastamista. NDT-tarkastuksella eli rikkomattomalla testauksella (Non-Destructive testing) varmistetaan tehtyjen rakenteiden valmistuksen laatu. Erilaisten tarkastusten suorittaminen edellyttää pätevöitymistä sekä hyvää ammatillista osaamista.

Lue lisää

Työturvallisuuskortti

Ajankohta: 01.03.2023

Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Esimerkiksi teollisuuteen ja palvelualoille sekä logistiikkaan eli kuljetusalalle on omat koulutuksensa.

Lue lisää