Koulutuskalenteri

Työstöratojen ohjelmointi CAD/CAM-ohjelmalla 2D ja 3D

Ajankohta: useita

CAD/CAM-ohjelmointikoulutuksessa perehdytään 2D- ja 3D-mallintamiseen sekä -työstämiseen. Opit ohjelmoimaan työstöratojen valmistuksen sekä niihin liittyvät parametrit. Koulutuksessa ovat käytössä WinCam- ja Mastercam-ohjelmat. Ohjelmien opiskeluversiot ovat opiskelijoiden käytettävissä koulutuksen ajan. CAD/CAM-ohjelmointikoulutus on suunnattu koneistajille, jotka tarvitsevat työssään CAD/CAM-ohjelmointiosaamista.

Lue lisää

Robottikoulutus (FANUC)

Ajankohta: useita

Opit Fanuc-ohjatun robotin käyttöä ja ohjelmointia. Koulutus on käytännönläheinen. Käyttöä harjoitellaan valmistavaa teollisuutta vastaavissa oloissa. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka käyttävät Fanuc-robottia koneistuksen ja kappaleen käsittelyyn. Robotissa olevien tarttujien vuoksi hitsaussovellutusta ei ole.

Lue lisää

Mittaaminen konepajassa

Ajankohta: useita

Otat haltuun konepajamittauksen perusteet. Opit arvioimaan mittaustuloksia ja mittausepävarmuuksia sekä ymmärrät raportoinnin ja arvioinnin tärkeyden niin laadullisesti kuin luotettavuuden kannalta. Koulutus on käytännönläheinen. Mittauksia harjoitellaan valmistavassa teollisuudessa käytössä olevilla käsimittalaitteilla. Koulutus on suunnattu koneistajille, tarkastajille, laadunvalvojille, työopastajille, perusmittauksia tekeville sekä kaikille mittaamisesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Koneistajan syventävät opinnot

Ajankohta: useita

Opit arvioimaan toleroitujen mittojen vaatimia työvaiheita ja valitsemaan soveltuvat terät eri tilanteisiin. Koulutus on käytännönläheinen. Työstämistä harjoitellaan valmistavassa teollisuudessa käytössä olevilla perusterillä. Koulutus on suunnattu työuraansa aloitteleville koneistajille, menetelmäsuunnittelijalle ja kaikille perustaitojen ja -tietojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Lue lisää

Koneenpiirrustus – Teknisten konepajakuvien lukeminen

Ajankohta: useita

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä koneistustyöstä, hitsaamisesta, koneenasennuksesta sekä suunnittelutyöstä – laadusta huolehtien. Koulutus sopii teknisten kuvien perusteista kiinnostuneille koneistajille, hitsaajille, tuotantotyöntekijöille, esihenkilöille sekä koneensuunnittelun parissa työskenteleville.

Lue lisää

ISO GPS Geometriset Toleranssit

Ajankohta: 12.4.2024

Koulutus vahvistaa geometristen toleranssien osaamista ja ymmärrystä koneistuksen, hitsauksen, koneenasennuksen sekä suunnittelun osalta. Koulutus sopii teknisten kuvien perusteista kiinnostuneille koneistajille, hitsaajille, tuotantotyöntekijöille ja esihenkilöille sekä koneen suunnittelun parissa työskenteleville.

Lue lisää

CNC-sorvaus FANUC OIT

Ajankohta: useita

Opit Fanuc ohjatun sorvin käytön: Ohjelmoimaan työkiertoja, aliohjelmia, viisteet ja pyöristykset. Koulutus on suunnattu koneistajille, jotka hallitsevat sorvauksen perusteet ja tarvitsevat työssään Fanuc-ohjausta.

Lue lisää

CNC-Jyrsintä HEIDENHAIN

Ajankohta: useita

Opit Heidenhain ohjatun työstökeskuksen käytön: ohjelmoimaan kaariliikkeet, kompensoinnit, aliohjelmat ja kierteistykset. Koulutus on käytännönläheinen. Työstämistä harjoitellaan valmistavaa teollisuutta vastaavissa oloissa. Koulutus on suunnattu koneistajille, jotka tarvitsevat työssään Heidenhain-ohjausta.

Lue lisää

CNC-Jyrsintä FANUC OM

Ajankohta: useita

Opit Fanuc-ohjatun työstökeskuksen käytön: ohjelmoimaan kaariliikkeet, kompensoinnit, aliohjelmat ja kierteistykset. Koulutus on suunnattu koneistajille, jotka tarvitsevat työssään Fanuc-ohjausta.

Lue lisää

Robotin käyttö

Ajankohta: oppisopimus

Robotiikan lisääntyessä teollisuudessa yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Koulutuksen jälkeen sinulla on hallussa ABB-robotin käytön perusteet.

Lue lisää

NDT-tarkastuskoulutus

Ajankohta: useita

Turvallinen ja luotettava teräsrakentaminen edellyttää rakenteiden tarkastamista. NDT-tarkastuksella eli rikkomattomalla testauksella (Non-Destructive testing) varmistetaan tehtyjen rakenteiden valmistuksen laatu. Erilaisten tarkastusten suorittaminen edellyttää pätevöitymistä sekä hyvää ammatillista osaamista. NDT-sovelluksia käytetään rakenteen valmistuksen aikana, laitteistoille ja osakokonaisuuksille, käyttöiän puitteissa. Koulutukset TAKKissa toteutetaan yhteistyössä Q-Testin kanssa.

Lue lisää