Kone- ja tuotantotekniikan oppisopimusmallilla nopeasti kiinni työelämään

Konepaja-alan tulevaisuus on osaavissa käsissä – innokkaat tekijät työllistyvät varmasti ja Konepajakoulun oppisopimusmallilla nyt yhä useammin jo opiskelujen aikana.

Konepajakoulu yhdessä Tredun kanssa kehittävät oppisopimusmallia, joka pyrkii organisoimaan opiskelijat töihin mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Haluamme tarjota nuorille nopean väylän päästä kiinni työelämään tienaamaan. Tulevaisuudessa konepaja-alan huippuosaajaksi voi opiskella oppisopimusmallilla.

Miten oppisopimusmalli käytännössä toimii?

1. Haet yhteishaussa opiskelemaan Tredun kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa

Ensimmäinen vuosi perusopinnoista suoritetaan oppilaitoksessa (Tredu), jonka aikana ilmaiset halusi opiskella oppisopimuksella tutkinnon loppuun.

2. Sopivien hakijoiden ja työnantajien yhdistäminen

Konepajakoulu järjestää yhteistyössä Tredun kanssa oppisopimustreffit ja auttaa
tarvittaessa oppisopimuspaikkojen löytämisessä. Yritykset ja opiskelijat tekevät oppisopimuksen

3. Tutkinnon loppuun suorittaminen oppisopimuskoulutuksella

Oppisopimusmallissa tulet oppimaan yrityksessä ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan nyt ja
tulevaisuudessa. Opiskelijana olet työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä palkkaa.

”Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisten työpanos on erittäin merkityksellinen Suomen viennille? Kahittyvällä ja modernilla alalla tarvitaan jatkuvasti uusia tekijöitä!”

Miksi työllistyä teollisuuteen?

HYVÄT ANSIOT JA URAMAHDOLLISUUDET

Alan keskiansio on noin 2710 € / kk ja suunta on nousussa. Työvoimapula lisää kilpailua alalle ja hyvistä tyypeistä käydään kisaa työnantajien keskuudessa.

MODERNI TYÖYMPÄRISTÖ

Vanha ja pölyttynyt kuva alasta on tiukassa, vaikka todellisuutta ovat modernit työympäristöt ja viimeisin tekniikka. Ala kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin ja nyt on paras heti hypätä allonharjalle osaksi kehitystä.

NOPEASTI KIINNI TYÖELÄMÄÄN

Alalla on kova kilpailu hyvistä työntekijöistä. Konepajakoulu edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa nopean pääsyn työelämään.

Kerrataan vielä…

Mitä oppisopimusmalli tarkoittaa?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Konepajakoulun oppisopimusmallissa opiskelu alkaa oppilaitoksessa, josta opiskelija hakee perusopintojen jälkeen oppisopimuspaikkaa suorittaakseen tutkinnon loppuun yrityksessä oppisopimuksessa.

Miksi kone- ja tuotantotekniikkaa kannattaa opiskella?

Kone- ja tuotantotekniikka on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja ja se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet työllistyä. Moderni ala tarjoaa paljon erilaisia työmahdollisuuksia sekä kilpailukykyisen palkan. Koulutus on myös erinomainen pohja alan insinööriopintoihin.

Kone- ja tuontantotekniikan ala on kansainvälinen ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Menestystuotteita ovat mm. risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisia tarvitaan myös monien arkielämän tuotteiden, kuten autojen, polkupyörien, tietokoneiden, kännyköiden ja ruokailuvälineiden valmistamiseen.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on viisi eri tutkintonimikettä; koneautomaatioasentaja, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja sekä muovi- ja kumituotevalmistaja.

Millaisiin ammatteihin kone- ja tuotantotekniikan alalta työllistyy?

Konepajat, telakat, korjaamot, paperiteollisuus, kemianteollisuus, prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavat yritykset, elektroniikka- ja sähköteollisuus, automaatioon erikoistuneet yritykset, rakennusteollisuus sekä muovituoteteollisuus.

 

Miten hakea opiskelemaan alalle?

Treduun voit hakea opiskelemaan kone- ja tuotantotekniikkaa kevään 2023 yhteishaussa.

Hakuaika 21.2. – 21.3.2023

21.3.2023 Hakuaika päättyy klo 15:00.
15.6.2023 Julkaistaan opiskelijaksi ottamisen tulokset.
29.6.2023 Opiskelupaikan vastaanottamisen viimeinen päivä.
18.8.2023 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Tutustu vuoden 2023 yhteishakuun ja opiskeluun Tredussa:

Tutustu yhteishakuun

Tutustu kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon Tredun sivuilla:

Lue lisää kone- ja tuotantotekniikasta

 

 

Mistä Konepajakoulussa on kyse?

Tuemme konepajateollisuuden osaavan työvoiman saatavuutta jatkokouluttamalla valmistumassa olevia nuoria, alanvaihtajia sekä ulkomailta rekrytoitua työvoimaa. Tarjoamme teollisuudelle relevantteja täydennyskoulutuspaketteja. Toteutamme koulutukset yhdistämällä alueen ammatillisten oppilaitosten ja yritysten koulutusosaamista ja oppimisympäristöjä.

Konepajakoulupalvelun toteuttavat yhteistyössä TAKK, Tredu ja henkilöstöpalvelualan yritykset. Tämän lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua alan yritysten kanssa edistääksemme koko alan houkuttelevuutta ja tarjotaksemme yrityksille relevantteja koulutuspaketteja.