Mistä Konepajakoulussa on kyse

Tuemme konepajateollisuuden osaavan työvoiman saatavuutta jatkokouluttamalla valmistumassa olevia nuoria, alanvaihtajia sekä ulkomailta rekrytoitua työvoimaa. Tarjoamme teollisuudelle relevantteja täydennyskoulutuspaketteja. Toteutamme koulutukset yhdistämällä alueen ammatillisten oppilaitosten ja yritysten koulutusosaamista ja oppimisympäristöjä.

Sanotaan, että Suomi on innovaatioiden maa. Se on totta, mutta se ei yksinään riitä. Raaka-aineet muuttuvat menestystuotteiksi vain raudanlujien ammattilaisten käsissä. Meillä on pitkät konepajaperinteet ja laadukasta osaamista. Ne ovat hyvinvointimme perusta, ja siksi tätä osaamista tulee vaalia. Konepajakoulu auttaa konepajayrityksiä löytämään uusia osaajia ja kouluttamaan henkilöstöään menestystarinoiden tueksi. Innostamme nuoria kiinnostavalle ja erinomaisesti työllistävälle uralle sekä muutamme mielikuvia vastaamaan alan todellisuutta.

Yhteistyökumppanit

Konepajakoulu huolehtii yhteistyökumppaneiden kanssa rekrytointiprosessin etenemisestä ja kouluttamisesta. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä kartoitamme yhdessä osaamistarpeet ja kokoamme sen pohjalta toteutettavan koulutuskokonaisuuden. Konepajakoulupalvelun toteuttavat yhteistyössä TAKK, Tredu ja henkilöstöpalvelualan yritykset. Tämän lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua alan yritysten kanssa edistääksemme koko alan houkuttelevuutta ja tarjotaksemme yrityksille relevantteja koulutuspaketteja.

       

Tulevaisuus on osaavissa käsissä

Konepajateollisuuden alalta löytyy lukuisia mielenkiintoisia työntekijätarinoita ja kehittyvä ala tarjoaa laajasti mahdollisuuksia työllistyä mielenkiintoisiin ammatteihin. Mielikuvat alasta ovat monesti vanhentuneet. Digitalisaatio on mullistanut myös konepajateollisuuden ja tänään ala tarjoaa nykyaikaiset puitteet ammatilliselle haastamiselle ja oman osaamisen kehittämiselle.

Lisääntynyt automaatio ei suinkaan poista osaajatarvetta, vaan työ on muuttanut muotoaan. Konepajateollisuuden näkökulmasta digitalisaatio tarkoittaa erityisesti uudenlaisia tapoja toimia kustannus- ja energiatehokkaasti työhyvinvointia lisäten. Nykyään robotit voivat hoitaa rutiininomaisia ja monesti ergonomisesti rasittavia työvaiheita, mutta ohjelmoijan pitää kuitenkin ymmärtää mitä koneessa käytännössä tapahtuu. Ihminen on edelleen tärkein voimavara myös kehittyvässä ja tehokkaassa konepajassa, sillä robotit eivät innovoi tai tuota kehittämisideoita. Siksi ala tarvitsee uusia osaajia.

Nopeasti uudistuva ala tarjoaa hyvät ansiot ja uramahdollisuudet, viimeistä tekniikkaa hyödyntävän modernin työympäristön ja käytännöllisen koulutuksen, jolla pääsee nopeasti kiinni työelämään. Ala kärsii kuitenkin työvoimapulasta ja yritykset etsivät jatkuvasti uusia tekijöitä alalle; alalta eläköityy huomattavasti enemmän osaajia kuin uusia valmistuu. Konepajakoulu pyrkii helpottamaan tätä työntekijäpulaa tuomalla yhteen osaajat ja yritykset.